BIG DOG
ROBOT CHASSIS
Big Dog robot chassis is a robot platform product that includes complete perception, cognition, positioning, and navigation capabilities.
Buy Big Dog
OPEN SDK SUPPORT SECONDARY DEVELOPMENT
AI intelligent algorithm core hardware. Wide application range
Buy Big Dog
BIG DOG
ROBOT CHASSIS
Big Dog robot chassis is a robot platform product that includes complete perception, cognition, and positioning and navigation capabilities.
Buy Big Dog
OPEN SDK SUPPORT SECONDARY DEVELOPMENT
AI intelligent algorithm core hardware. Wide application range
Buy Big Dog

แพลตฟอร์ม SDK แบบเปิดของ
Chassis หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะ

หุ่นยนต์ Big Dog chassis มีอินเทอร์เฟชแบบ open-bottom ให้ผู้ใช้งานพัฒนาเพิ่มเติม
สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการเพื่อตระหนักถึงการใช้งานนวัตกรรมประยุกต์ของหุ่นยนต์ในสถานการณ์ต่างๆ

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่มีความจุเยอะ ทำให้สามารถรับน้ำหนักและระยะเวลาใช้งานที่เยอะขึ้น
ควบคู่กับความสามารถในการทำงานของอินเทอร์เฟช

ใช้ laser SLAM และอัลกอริทึม multi-sensor แบบผสมผสาน V-SLAM เพื่อสร้างแผนที่ได้กว้างสุดถึง 40, 000 ตร.ม.
มีการนำทางภายในอาคารและการหลีกเลี่ยงอัจฉริยะและฟังก์ชั่นอื่นๆ เช่น แนวกั้น การชาร์จอัตโนมัติ ฯลฯ

หุ่นยนต์ BIG DOG Chassis

Big Dog chassis เป็นผลิตภัณฑ์เพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่มีการรับรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการนำทางและวางตำแหน่งได้อย่างสมบูรณ์

มีฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์

เราพัฒนา Big Dog ในรูปแบบโมดูลาร์ที่มี SDK แบบเปิดและอินเทอร์เฟช API เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาต่อ

ลักษณะของ Big Dog Chassis

ลักษณะของ
Big Dog Chassis

SDK แบบเปิด

การสร้างแผนที่โดยใช้ SLAM

การนำทางระยะไกล

ความจุของปริมาณมาก

การหลีกเลี่ยงอัจฉริยะ

Database Flow

วางแผนเส้นทางอัตโนมัติ

ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์หลายตัว

การใช้ลิฟท์อัตโนมัติ (ตัวเลือกเสริม)

อินเทอร์เฟชที่หลากหลายและการปรับขยายที่แข็งแกร่ง

อินเทอร์เฟชที่หลากหลาย
และการปรับขยายที่แข็งแกร่ง

SDK แบบเปิดและอินเทอร์เฟช API เอกสารการพัฒนาที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์และทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ตระหนักถึงการพัฒนาตามข้อกำหนดใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

Big Dog - Rich Interface

ฟังก์ชั่นการสร้างแผนที่ที่เพิ่มขึ้น

Big Dog chassis ใช้ระบบกำหนดตำแหน่งและการนำทางที่พัฒนาโดย Reeman ได้อย่างอิสระ ด้วยระยะตรวจจับด้วยเลเซอร์ถึง 25 ม. ที่สามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมได้แบบ real-time และรองรับการสร้างแผนที่ที่เพิ่มขึ้น

Big Dog Chassis รองรับ

SDK แบบเปิด รองรับการพัฒนาขั้นที่ 2

เพลตฟอร์ม SDK แบบเปิด

การควบคุมระยะไกล

แบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่

เพลตฟอร์ม SDK แบบเปิด

การควบคุมระยะไกล

แบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่

การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ

ความจุของขนาดใหญ่

การชาร์จอัตโนมัติ

การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ

ความจุของขนาดใหญ่

การชาร์จอัตโนมัติ

การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ การอ้อมอัตโนมัติ

สภาพแวดล้อมการทำงานของหุ่นยนต์นั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอด Big Dog chassis ใช้เทคโนโลยีผสมผสานกล้อง laser SLAM + 3D ความสามารถในการรับรู้สภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมและการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัจฉริยะแบบ 3D

บรรทุกของได้ 100 กก.

Big Dog chassis ใช้โครงสร้างโลหะแผ่นที่มีความสามารถในการบรรทุกขนาดใหญ่ถึง 100 กก. ทำให้สามารถตอบโจทย์การจัดการสิ่งของขนาดใหญ่ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

การเรียกใช้ลิฟท์อัตโนมัติ (ตัวเลือกเสริม)

การเรียกใช้ลิฟท์อัตโนมัติ
(ตัวเลือกเสริม)

ผ่านโมดูลควบคุมลิฟท์ สามารถเรียกลิฟท์ได้อัตโนมัติ สามารถควบคุมระบบควบคุมการเข้าถึงแบบอัตโนมัติและสามารถเปลี่ยนแผนผังชั้นต่างๆ โดยอัตโนมัติ

ระบบจัดการตารางเวลาอัตโนมัติ

หุ่นยนต์ Bog Dog chassis ใช้ระบบกำหนดตำแหน่งและการนำทางที่พัฒนาโดย Reeman

มีการจัดการที่ครบวงจรและการจัดตารางหุ่นยนต์ รองรับการทำงานของหุ่นยนต์หลายตัวในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดจราจรติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

Big Dog - Remote Navigation

การนำทางระยะไกล

การสั่งการที่สะดวกผ่านการควบคุมระยะไกลที่ไม่เหมือนใครในโลก ทำให้พัฒนาการนำทางด้วยแผนที่ภายในอาคารด้วยการควบคุมระยะไกล

ข้อมูลจำเพาะ

เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้กับธุรกิจของคุณ

Hotline

+6682-114-5677

Line

@techy

Office

+662-101-4653

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า