FAQ

คำถามที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Dobot

ผลิตภัณฑ์ของ Dobot ทุกรุ่น มี Software พร้อมสำหรับการใช้งานโดยไม่ต้องซื้อ Software เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของ Dobot ทุกรุ่น ใช้กับ Arduino ได้

ผลิตภัณฑ์ของ Dobot แบบ Education Grade

รุ่น Magician Basic Plan มี Tools ให้แขนหุ่นดังนี้

 • 3D Printer
 • Pen Holder
 • Vacuum Suction Cup
 • Gripper

รุ่น Magician Advance Plan มี Tools ให้แขนหุ่นดังนี้

 • 3D Printer
 • Pen Holder
 • Vacuum Suction Cup
 • Gripper
 • Laser

ผลิตภัณฑ์ของ Dobot แบบ Industrial Grade

ผลิตภัณฑ์ของ Dobot ในรุ่นที่เป็น Industrial Grade จะไม่มี Tool ให้ทุกรุ่น ยกเว้น

รุ่น MG-400 (Magician Pro) มี Tools ให้แขนหุ่นดังนี้

 • Vacuum Suction Cup
 • J4 Flange

ส่วนรุ่น M1 ลูกค้าสามารถซื้อ Tool ให้แขนหุ่นเพิ่มเติมได้ดังนี้

 • Air pump
 • Vacuum suction Cup
 • Gripper

ส่วนรุ่นอื่นๆ เช่น CR3, CR5, CR10, CR16, SA3-400, SA6-600 ไม่มี Tool ให้แขนหุ่น

ผลิตภัณฑ์ของ Dobot แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ เพื่อการศึกษา และเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรม

แต่พบว่ามีโรงงานหลายแห่งนำผลิตภัณฑ์ของ Dobot รุ่น Magician (ซึ่งเป็นแบบเพื่อการศึกษา) ไปใช้ในสายงานอุตสาหกรรมและการผลิต ซึ่งก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างดี บางแห่งใช้มาถึง 3 ปีแล้ว

ทางบริษัทฯ จัดอบรมให้กับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Dobot จากเรา

ทางบริษัทฯ มีอะไหล่ผลิตภัณฑ์ของ Dobot ให้ทุกรุ่น แต่เฉพาะรุ่น Magician และรุ่น M1 เท่านั้นที่มีอยู่ในสต๊อก

ส่วนรุ่นอื่น ๆ ทางบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหาให้พร้อมในสต๊อก

ทางบริษัทฯ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ของ Dobot รุ่นดังต่อไปนี้ได้ทันที หลังชำระค่าสินค้า

 • Magician Basic Plan
 • Magician Advance Plan
 • MG-400

ส่วนผลิตภัณฑ์ของ Dobot รุ่นอื่นๆ ทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ โดยใช้เวลาประมาณ 15-45 วัน

ผลิตภัณฑ์ของ Dobot ทุกรุ่น รับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี

หากพบว่ามีปัญหาในการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาให้บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบ หรือติดต่อทีม Service เข้าไปดูหน้างานได้

ผลิตภัณฑ์ของ Dobot ทุกรุ่นมีความแข็งแรงทนทานสูง เพราะถูกออกแบบและผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ความต้องการในการซ่อมบำรุงต่ำ

แต่หากลูกค้าพบปัญหาในการใช้งาน สามารถปรึกษาทีมงานหรือศึกษาได้จากคู่มือ